Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48765
Title: Charting the Midwest: An inventory and analysis of Greenhouse gas emissions in America’s heartland
Other Titles: Biểu đồ miền Trung Tây: Một bản kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở các khu trung tâm tại Mỹ
Authors: John Larsen, Thomas Damassa
Ryan Levinson
Keywords: Climate
Khí hậu
Greenhouse Gas
Khí thải nhà kính
Greenhouse
Nhà kính
Abstract: Ấn phẩm này là một nghiên cứu chuyên sâu và phân tích dữ liệu về phát thải GHG cho 8 tiểu bang miền Trung Tây Hoa Kỳ: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio và Wisconsin.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2007-11
Type: Báo cáo
Extent: 84 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.