Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48777
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorRich Barnett, World Resources Institute-
dc.date.issued2007-9-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48777-
dc.description.abstractWRI chưa bao giờ có tính khẩn cấp như thời kỳ này. Cuối cùng, sự cấp bách đổi mới về việc xử lý các vấn đề môi trường, không chỉ ở Hoa Kỳ, mà còn ở nhiều nơi trên thế giới.-
dc.format.extent28 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectClimatevi
dc.subjectKhí hậuvi
dc.subjectAnnual reportvi
dc.subjectBáo cáo hàng nămvi
dc.titleAnnual report 2006-2007vi
dc.title.alternativeBáo cáo hằng năm 2006-2007vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wri_annualreport_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.