Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48778
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorLetha Tawney, Lutz Weischer-
dc.creatorPablo Torres-
dc.date.issued2011-09-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48778-
dc.description.abstractBài viết này cung cấp khuôn khổ chiến lược cho các nhà hoạch định chính sách tìm cách tận dụng quá trình chuyển đổi carbon thấp.-
dc.format.extent14 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectBusinessvi
dc.subjectKinh doanhvi
dc.subjectEnergyvi
dc.subjectNăng lượngvi
dc.titleTwo Degrees of Innovation How to Seize the Opportunities in Low-Carbon Powervi
dc.title.alternativeHai cấp độ của sự đổi mới Làm thế nào để nắm bắt cơ hội trong vấn đề năng lượng carbon thấpvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • two_degrees_of_innovation_summary.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 815,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.