Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48780
Title: Turning Points: Trends in Countries’ Reaching Peak Greenhouse Gas Emissions over Time
Other Titles: Bước ngoặt: Xu hướng tại các quốc gia - Tiếp cận phát thải khí nhà kính thời kỳ cao điểm
Authors: Kelly Levin, David Rich
Keywords: Climate
Khí hậu
Greenhouse Gas
Khí nhà kính
Abstract: Bài viết này đánh giá mỗi quốc gia trên thế giới về việc liệu lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của họ có đạt tối đa hay không? Và khi họ đạt đến mức tối đa đó thì liệu họ có cam kết mức phát thải cao nhất trong tương lai hay không?
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2017-11
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.