Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48780
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorKelly Levin, David Rich-
dc.date.issued2017-11-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48780-
dc.description.abstractBài viết này đánh giá mỗi quốc gia trên thế giới về việc liệu lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của họ có đạt tối đa hay không? Và khi họ đạt đến mức tối đa đó thì liệu họ có cam kết mức phát thải cao nhất trong tương lai hay không?-
dc.format.extent36 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectClimatevi
dc.subjectKhí hậuvi
dc.subjectGreenhouse Gasvi
dc.subjectKhí nhà kínhvi
dc.titleTurning Points: Trends in Countries’ Reaching Peak Greenhouse Gas Emissions over Timevi
dc.title.alternativeBước ngoặt: Xu hướng tại các quốc gia - Tiếp cận phát thải khí nhà kính thời kỳ cao điểmvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.