Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48782
Title: Guidelines for quantifying GHG reductions from grid-connected electricity projects
Other Titles: Hướng dẫn định lượng giảm GHG từ dự án điện nối lưới
Authors: Derik Broekhoff
Keywords: Business
Kinh doanh
Grid connection
Điện nối lưới
Abstract: Báo cáo WRI / WBCSD này giải thích cách định lượng giảm phát thải khí nhà kính do các dự án tạo ra hoặc giảm mức tiêu thụ điện truyền qua lưới điện. Nó là một bổ sung cho Nghị định thư về khí nhà kính
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2007-7
Type: Báo cáo
Extent: 100 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ghgprotocol-electricity.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.