Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48782
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorDerik Broekhoff-
dc.date.issued2007-7-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48782-
dc.description.abstractBáo cáo WRI / WBCSD này giải thích cách định lượng giảm phát thải khí nhà kính do các dự án tạo ra hoặc giảm mức tiêu thụ điện truyền qua lưới điện. Nó là một bổ sung cho Nghị định thư về khí nhà kính-
dc.format.extent100 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectBusinessvi
dc.subjectKinh doanhvi
dc.subjectGrid connectionvi
dc.subjectĐiện nối lướivi
dc.titleGuidelines for quantifying GHG reductions from grid-connected electricity projectsvi
dc.title.alternativeHướng dẫn định lượng giảm GHG từ dự án điện nối lướivi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ghgprotocol-electricity.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.