Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48784
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBenoit Lefevre, David Leipziger-
dc.creatorMatthew Raifman-
dc.date.issued2014-01-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48784-
dc.description.abstractBài viết định lượng đầu tư vốn vào giao thông trên toàn thế giới. Phân biệt đầu tư công và tư ở cấp quốc gia và quốc tế là bước đầu và cần thiết để thay đổi đầu tư và ổn định lượng carbon thấp.-
dc.format.extent14 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectFinancevi
dc.subjectTài chínhvi
dc.subjectTransportvi
dc.subjectGiao thôngvi
dc.subjectGovernment's Investvi
dc.subjectĐầu tư côngvi
dc.titleThe Trillion Dollar Question: Tracking Public and Private Investment in Transportvi
dc.title.alternativeCâu hỏi nghìn tỷ: Theo dõi đầu tư công và tư trong giao thôngvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • trillion_dollar_question_working_paper.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 413,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.