Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48785
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorLiz Marshall-
dc.date.issued2007-6-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48785-
dc.description.abstractBây giờ luật pháp ở Hoa Kỳ đã khởi động ngành công nghiệp ethanol, nên ưu tiên ít hơn vào việc mở rộng ngành công nghiệp và nhiều hơn vào một sự tiến hóa mang lại nhiều lợi ích nhất cho an ninh năng lượng và môi trường.-
dc.format.extent10 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectEnergyvi
dc.subjectNăng lượngvi
dc.subjectEnvironmentvi
dc.subjectMôi trườngvi
dc.titleWhat 2007 Plantings Could Mean for the Environmentvi
dc.title.alternativeNăm 2007 có thể có ý nghĩa gì đối với môi trườngvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • policynote_thirstforcorn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 373 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.