Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48805
Title: Forest Policy in a Country in Crisis
Other Titles: Chính sách lâm nghiệp ở một quốc gia đang gặp khủng hoảng
Authors: Nigel Sizer
Keywords: Forests
Rừng
Forestry policy
Chính sách rừng
Abstract: Một quốc gia bên bờ vực của sự sụp đổ kinh tế: Suri đang chịu áp lực rất lớn từ bên trong và không có cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế và chữa lành vết thương của mười hai năm bất ổn dân sự. Nghèo, thiếu dự trữ ngoại tệ, chịu lạm phát 500% hàng năm và thất nghiệp gia tăng, Suri đang tuyệt vọng chống lại lời khuyên để thực hiện điều chỉnh cơ cấu. Để thu hút đầu tư nước ngoài, chính phủ đã sẵn sàng trao các khoản nhượng bộ rừng bao gồm một phần tư lãnh thổ của quốc gia cho các chủ sở hữu gỗ châu Á.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1995-4
Type: Báo cáo
Extent: 54 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • backstothewallinsuriname_bw.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.