Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48809
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorPaul Faeth-
dc.date.issued1995-4-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48809-
dc.description.abstractMột phân tích toàn diện, dựa trên kinh nghiệm về tính bền vững của nông nghiệp Hoa Kỳ. Sử dụng dữ liệu nông học và môi trường được thu thập từ 45 vùng vật lý của Hoa Kỳ. Một công cụ để đánh giá tác động môi trường và kinh tế của một loạt các lựa chọn chính sách.-
dc.format.extent91 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectEconomicsvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subjectU.S. Agriculturevi
dc.subjectNông nghiệp Hoa Kỳvi
dc.subjectEnhancing Environmentalvi
dc.subjectTăng cường môi trườngvi
dc.titleEnhancing Environmental and Economic Performance in U.S. Agriculturevi
dc.title.alternativeTăng cường hiệu quả kinh tế và môi trường trong nông nghiệp Hoa Kỳvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • growinggreen_bw.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.