Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48811
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorC. Ford Runge, Eugenio Cap-
dc.creatorPaul Faeth, Patricia McGinnis-
dc.creatorDemetri Papageorgiou, James Tobey-
dc.creatorRobert Houseman-
dc.date.issued1997-09-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48811-
dc.description.abstractBài viết là sự đánh giá thực nghiệm và các chính sách nhằm thay đổi chính sách thương mại, qua đó, nêu lên hậu quả môi trường của chúng và cơ hội để thúc đẩy các chiến lược thương mại bền vững hơn.-
dc.format.extent58 trang; pdf-
dc.languageen_USvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectBusinessvi
dc.subjectKinh doanhvi
dc.subjectLatin Americavi
dc.subjectMỹ Latinhvi
dc.subjectSustainable tradevi
dc.subjectThương mại bền vữngvi
dc.titleSustainable trade expansion in Latin America: Analysis and assessmentvi
dc.title.alternativeMở rộng thương mại bền vững ở Mỹ Latinh: Phân tích và đánh giávi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • sustainabletradeexpansionlatinamerica_bw.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.