Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48812
Title: The Public Health Risks
Other Titles: Rủi ro sức khỏe cộng đồng
Authors: Robert Repetto, Sanjay S. Baliga
Keywords: Health
Sức khỏe
Public Health
Sức khỏe cộng đồng
Abstract: Kết hợp một nhóm nghiên cứu dịch tễ học và dịch tễ học rộng khắp từ khắp nơi trên thế giới, ghi lại tác dụng của thuốc trừ sâu được sử dụng rộng rãi trên hệ thống miễn dịch và các rủi ro sức khỏe của người phục vụ.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1996-3
Type: Báo cáo
Extent: 109 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • pesticidesandimmunesystem_bw.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.