Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48814
Title: Ozone protectiom in the United Stated: Elements of Success
Other Titles: Bảo vệ Ozone trong Hoa Kỳ: Các yếu tố thành công: Yếu tố thành công
Authors: Elizabeth Cook, Reynaldo Forte
J. Andrew Hoerner, Jeffrey D. Kimes
David Lee, Robert Livernash
David Malakoff, Sandra Phillips
Stephen R. Seidel, Pamela Wexler
Keywords: Climate
Khí hậu
Ozone protectiom
Bảo vệ Ozone
United Stated
Hoa Kỳ
Abstract: Báo cáo này giải quyết một câu hỏi cực kỳ quan trọng: đưa ra bằng chứng cứng rắn rằng hoạt động của con người đang làm tổn hại bầu không khí, chúng ta có thể thay đổi thói quen kinh tế gắn bó sâu sắc để kiểm tra nó không?
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1996-11
Type: Báo cáo
Extent: 124 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ozoneprotectionunitedstates_bw.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.