Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48816
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNigel Sizer-
dc.date.issued1996-9-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48816-
dc.description.abstractXác định các bước chính Guyana có thể thực hiện để quản lý lâm nghiệp bền vững, cung cấp cả các đề xuất cụ thể cho ngay lập tức và ...-
dc.format.extent76 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectForestsvi
dc.subjectRừngvi
dc.subjectTropical forestsvi
dc.subjectRừng nhiệt đớivi
dc.titleReaping revenue from Guyana's tropical forests without destroying themvi
dc.title.alternativeLấy lại doanh thu từ các khu rừng nhiệt đới của Guyana mà không phá hủy chúng ...vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • profitwithoutplunder_bw.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.