Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48828
Title: Sharpening The Cutting Edge Corporate Action for a Strong, Low-Carbon Economy
Other Titles: Sự phản ánh sắc nét Hành động của công ty vì sự phát triển mạnh mẽ, một nền kinh tế carbon thấp
Authors: Samantha Putt del Pino, Eliot Metzger
John Larsen
Keywords: Business
Kinh doanh
Economy
Nền kinh tế
Abstract: Báo cáo này đánh giá cách mà các doanh nghiệp đã thực hiện trong việc giải quyết các vấn đề mà mình gặp phải. Từ kinh nghiệm của các đối tác doanh nghiệp, nhóm tác giả đã minh họa cho những tiến bộ cũng như rào cản lớn trong việc thực hiện các mục tiêu trong tương lai.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2009-04
Type: Báo cáo
Extent: 26 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • sharpening_the_cutting_edge.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.