Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48831
Title: Balancing conservation and development in Venezuela's frontier forests
Other Titles: Cân bằng giữa bảo tồn và phát triển trong các khu rừng biên giới của Venezuela
Authors: Marta Miranda, Alberto Blanco-Uribe Q
Lionel Hernández, José Ochoa G
Edgard Yerena
Keywords: Forests
Rừng
Conservation
Bảo tồn
Development
Phát triển
Venezuela
Abstract: Cảnh báo chỉ ra rằng các hoạt động khai thác không được kiểm soát ở khu vực Guayana của Venezuela có nguy cơ tăng trưởng và duy trì. Xác định các lựa chọn chính sách cho các kế hoạch phát triển với các biện pháp tự vệ dựa trên bảo tồn, tính bền vững.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1998-4
Type: Báo cáo
Extent: 63 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • all_that_glitters_is_not_gold.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.