Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48831
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorMarta Miranda, Alberto Blanco-Uribe Q-
dc.creatorLionel Hernández, José Ochoa G-
dc.creatorEdgard Yerena-
dc.date.issued1998-4-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48831-
dc.description.abstractCảnh báo chỉ ra rằng các hoạt động khai thác không được kiểm soát ở khu vực Guayana của Venezuela có nguy cơ tăng trưởng và duy trì. Xác định các lựa chọn chính sách cho các kế hoạch phát triển với các biện pháp tự vệ dựa trên bảo tồn, tính bền vững.-
dc.format.extent63 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectForestsvi
dc.subjectRừngvi
dc.subjectConservationvi
dc.subjectBảo tồnvi
dc.subjectDevelopmentvi
dc.subjectPhát triểnvi
dc.subjectVenezuelavi
dc.titleBalancing conservation and development in Venezuela's frontier forestsvi
dc.title.alternativeCân bằng giữa bảo tồn và phát triển trong các khu rừng biên giới của Venezuelavi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • all_that_glitters_is_not_gold.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.