Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48832
Title: Impacts of financial globalization on environmental sustainability of economic development path: A case study of China
Other Titles: Tác động của toàn cầu hóa tài chính đối với sự bền vững môi trường và con đường phát triển kinh tế: Trường hợp nghiên cứu về Trung Quốc
Authors: Zou Ji, Renmin University
Beijing
Keywords: Finance
Tài chính
Economic development
Phát triển kinh tế
China
Trung Quốc
Financial globalization
Toàn cầu hóa tài chính
Abstract: Báo cáo trả lời câu hỏi "Toàn cầu hóa tài chính đã trực tiếp và gián tiếp thay đổi bối cảnh, ảnh hưởng đến đặc tính môi trường và sự phát triển của Trung Quốc như thế nào?"
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1997-12
Type: Báo cáo
Extent: 45 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • iffe_zouji.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 203,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.