Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48833
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorDavid Barkin, Universidad Autonoma Metropolitana-
dc.creatorMexico City-
dc.date.issued1997-12-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48833-
dc.description.abstractTài liệu nền này giải quyết câu hỏi: "Toàn cầu hóa tài chính trực tiếp và gián tiếp thay đổi bối cảnh ảnh hưởng như thế nào đến đặc tính môi trường và sự phát triển của Mexico?"-
dc.format.extent28 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectFinancevi
dc.subjectTài chínhvi
dc.subjectSustainable Developmentvi
dc.subjectPhát triển bền vữngvi
dc.subjectMexicovi
dc.subjectMê-hi-côvi
dc.titleThe Effect of Globalization on the Prospects for Sustainable Development in Mexicovi
dc.title.alternativeẢnh hưởng của toàn cầu hóa đối với triển vọng phát triển bền vững ở Mexicovi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • iffe_barkin.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 110,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.