Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48837
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNicholas Bianco, Kristin Igusky-
dc.creatorRebecca Gasper, Michael Obeiter-
dc.creatorSarah Forbes, Nate Aden-
dc.date.issued2014-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48837-
dc.description.abstractDựa trên báo cáo Kinh tế Khí hậu Mới được phát hành gần đây, phân tích mới này cung cấp bằng chứng và ví dụ thực tế chứng minh Hoa Kỳ đã thu được lợi nhuận kinh tế như thế nào khi giảm phát thải khí nhà kính.-
dc.format.extent113 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectClimatevi
dc.subjectKhí hậuvi
dc.subjectEnergyvi
dc.subjectNăng lượngvi
dc.subjectNew Climate Economyvi
dc.subjectNền kinh tế khí hậu mớivi
dc.subjectUnited Statesvi
dc.subjectHoa Kỳvi
dc.titleSeeing is Believing: Creating a New Climate Economy in the United Statesvi
dc.title.alternativeNhìn thấy được niềm tin: Tạo ra một nền kinh tế khí hậu mới ở Hoa Kỳvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • seeingisbelieving_working_paper.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.