Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48838
Title: A Guide to the Private Financial Services Industry
Other Titles: Hướng dẫn về ngành dịch vụ tài chính tư nhân
Authors: John Ganzi, Frances Seymour
Sandy Buffett, Navroz Dubash
Keywords: Finance
Tài chính
Financial Services
Dịch vụ tài chính
Private Financial
Tài chính tư nhân
Abstract: Tám phân khúc của ngành dịch vụ tài chính tư nhân và xác định danh sách các điểm đòn bẩy tiềm năng để tác động đến các chủ thể khác nhau để tích hợp các cân nhắc về môi trường vào việc ra quyết định.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1998-6
Type: Báo cáo
Extent: 80 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • leverage_for_the_environment.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 748,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.