Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48844
Title: Scaling up Regreening: Six Steps to Success A Practical Approach to Forest and Landscape Restoration
Other Titles: Mở rộng sự thay đổi: Sáu bước để thành công Cách tiếp cận thực tế đối với phục hồi rừng và cảnh quan
Authors: Chris Reij, Robert Winterbottom
Keywords: Africa
Châu Phi
Forests
Rừng
Abstract: Bài viết nêu bật những lợi ích của việc thay đổi cấu trúc và việc áp dụng rộng rãi ở Sénégal, Burkina Faso, Nigeria, Mali, miền bắc Ethiopia và Ma-la-uy và xác định sáu bước để nhân rộng các hoạt động tái tạo ở Châu Phi và hơn thế nữa.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2015-05
Type: Báo cáo
Extent: 72 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • scaling-regreening-six-steps-success.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.