Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48845
Title: Informal survey of the NGO community regarding engagement of private international capital flows
Other Titles: Khảo sát không chính thức của cộng đồng NGO về sự tham gia của dòng vốn quốc tế tư nhân
Authors: Ben Sinnamon, Sandy Buffett
Keywords: Finance
Tài chính
Informal survey
Khảo sát không chính thức
Private international
Quốc tế tư nhân
Abstract: Làm thế nào để cộng đồng các tổ chức phi chính phủ tập trung vào cải cách, phát triển đa phương để có thể đối phó với sự gia tăng của dòng vốn đầu tư tư nhân tại các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1998-11
Type: Báo cáo
Extent: 3 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • iffe_survey.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.