Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48855
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNathan Badenoch-
dc.date.issued1999-4-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48855-
dc.description.abstractTổng hợp các vấn đề và cơ hội Đánh giá quản lý đầu nguồn và chính sách phát triển vùng cao ở CHDCND Lào liên quan đến các mục tiêu của chính phủ và năng lực thực hiện.-
dc.format.extent12 trang pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectWatervi
dc.subjectNướcvi
dc.subjectWatershed managementvi
dc.subjectQuản lý đầu nguồnvi
dc.subjectUpland developmentvi
dc.subjectPhát triển vùng caovi
dc.subjectUplandvi
dc.subjectVùng caovi
dc.titleWatershed management and upland development in Lao PDRvi
dc.title.alternativeQuản lý đầu nguồn và phát triển vùng cao ở Làovi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • repsi_laowshed.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 52,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.