Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48856
Title: Revaluing Ecosystems Pathways For Scaling up the Inclusion of Ecosystem Value in Decision Making
Other Titles: Đánh giá lại hệ sinh thái Con đường mở rộng quy mô và giá trị hệ sinh thái
Authors: Lauretta Burke, Janet Ranganathan
Robert Winterbottom
Keywords: Climate Summit 2014
Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu 2014
Food
Thực phẩm
Forest
Rừng
Water
Nước
Abstract: Mục tiêu đánh giá của bài viết là để thúc đẩy tư duy và tạo ra các khuyến khích để bảo vệ và khôi phục hệ sinh thái và đảm bảo sử dụng hệ sinh thái một cách bền vững.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2015-04
Type: Báo cáo
Extent: 48 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Revaluing_Ecosystems_April_2015_2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 482,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.