Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48884
Title: Raising the Stakes A Survey of Public and Private Funds Models and Initiatives to Mobilize Private Investment
Other Titles: Sự đi lên của cổ phần Khảo sát các mô hình và sáng kiến của quỹ công và tư để huy động đầu tư tư nhân
Authors: Clifford Polycarp, Shally Venugopal
Tom Nagle, Andrew Catania
Keywords: Finance
Tài chính
Mobilize Private Investment
Huy động đầu tư tư nhân
Private Investment
Đầu tư tư nhân
Abstract: "Tài chính khí hậu" của WRI, bao gồm các phân tích về các công cụ tài chính công cộng, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến người đóng góp, trung gian và người nhận tài chính khí hậu, đó là dòng tài chính đến các nước đang phát triển góp phần giảm thiểu khí thải nhà kính.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2013-12
Type: Báo cáo
Extent: 40 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • raising_the_stakes.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.