Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48888
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorLauren Williams-
dc.date.issued2013-04-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48888-
dc.description.abstractBài viết này trình bày các xu hướng tích cực và bao quát các khuyết điểm trong cách các quốc gia thiết kế các chương trình giảm phát thải từ nạn phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) và đồng thời đề xuất giải quyết các thách thức trong quản trị.-
dc.format.extent20 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectForestsvi
dc.subjectRừngvi
dc.subjectREDDvi
dc.subjectGood Governancevi
dc.subjectQuản trị tốtvi
dc.titlePutting the Pieces Together for Good Governance of REDD+ An Analysis of 32 REDD+ Country Readiness Proposalsvi
dc.title.alternativeKết hợp các phần lại với nhau để quản trị tốt REDD+ Phân tích 32 của REDD+ Sự sẵn sàng đề xuất của các quốc giavi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • putting_the_pieces_together_for_good_governance_of_redd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 390,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.