Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48906
Title: A Map-Based Indicator of Threats to the World's Coral Reefs
Other Titles: Một chỉ số dựa trên bản đồ về các mối đe dọa đối với các rạn san hô của thế giới
Authors: Lauretta Burke, Dirk Bryant
John McManus, Mark Spalding
Keywords: World's Coral Reefs
Rạn san hô thế giới
Coral Reefs
Rạn san hô
Abstract: Phân tích toàn cầu, dựa trên bản đồ đánh giá áp lực của con người đối với các rạn san hô trên toàn thế giới nhằm cung cấp thông tin và công cụ để quản lý tốt hơn môi trường sống ven biển.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1998-6
Type: Báo cáo
Extent: 76 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • rrseasia_full.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 22,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.