Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48911
Title: Power, Responsibility, and Accountability: Re-Thinking the Legitimacy of Institutions for Climate Finance
Other Titles: Quyền lực, trách nhiệm và nhiệm vụ: Suy nghĩ lại về tính hợp pháp của các tổ chức đối với tài chính khí hậu
Authors: Athena Ballesteros, Smita Nakhooda
Jacob Werksman, Kaija Hurlburt
Keywords: Climate
Khí hậu
Finance
Tài chính
Abstract: Báo cáo này đưa ra các cuộc tranh luận về tài chính khí hậu trong một phân tích khách quan về những nỗ lực giảm thiểu tài chính và thích ứng khí hậu ở các nước đang phát triển.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2010-12
Type: Báo cáo
Extent: 84 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • power_responsibility_accountability.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.