Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48921
Title: Will international investment rules obstruct climate protection policies?
Other Titles: Liệu các quy tắc đầu tư quốc tế sẽ cản trở các chính sách bảo vệ khí hậu?
Authors: Jacob Werksman, Kevin A. Baumert
Navroz K. Dubash
Keywords: Finance
Tài chính
International investment
Đầu tư quốc tế
Climate protection policie
Chính sách bảo vệ khí hậu
Abstract: Đánh giá về sự tương tác tiềm năng giữa Cơ chế phát triển sạch (CDM) và khuôn khổ của luật đầu tư quốc tế.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2001-4
Type: Báo cáo
Extent: 20 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • investrules.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 181 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.