Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48928
Title: Options for Addressing Early Action Greenhouse Gas Reductions and Offsets in U.S. Federal Cap-and-Trade Policy
Other Titles: Các lựa chọn để giảm thiểu và giảm giá khí nhà kính trong Chính sách giao dịch và giao dịch liên bang của Hoa Kỳ
Authors: Alexia Kelly, Nicholas Bianco
John Larsen
Keywords: Energy
Năng lượng
United States
Hoa Kỳ
Greenhouse Gas
Khí nhà kính
Abstract: Bài viết khái quát những điểm nổi bật của Chính sách giao dịch và giao dịch liên bang của Hoa Kỳ. Nếu như chính sách được triển khai sớm thì sẽ có được nhiều lợi ích và tác động tốt hơn đối với môi trường.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2009-08
Type: Báo cáo
Extent: 14 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • options_for_early_action_greenhouse_gas_reductions.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 150,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.