Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48933
Title: Estimating Mobilized Private Climate Finance: Methodological Approaches, Options and Trade-offs
Other Titles: Dự toán tài chính khí hậu tư nhân Phương pháp tiếp cận, lựa chọn và sự cân bằng
Authors: Aman Srivastava, Raphaël Jachnik (OECD)
Randy Caruso (OECD)
Keywords: Climate
Khí hậu
Finance
Tài chính
Climate Finance
Tài chính khí hậu
Abstract: Bài viết này, một sự hợp tác với OECD, nhằm mục đích hướng dẫn phát triển các phương pháp mạnh mẽ hơn để ước tính tài chính khí hậu tư nhân.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2015-04
Type: Báo cáo
Extent: 66 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • OECD-WRI_report.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.