Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48941
Title: The German Fast-Start Finance Contribution
Other Titles: Đóng góp tài chính tăng nhanh của Đức
Authors: Taryn Fransen, Sven Harmeling
Anja Esch, Linde Griesshaber
David Eckstein, Lisa Junghans
Smita Nakhooda
Keywords: Climate
Khí hậu
Finance
Tài chính
German
Đức
Abstract: Đóng góp tài chính (FSF) của Đức phản ánh sự tập trung đáng kể vào việc tài trợ tác động đến khí hậu ở các nước đang phát triển. Đức đã vượt quá cam kết của FSF xác định cho giai đoạn FSF 2010-2012, cung cấp tổng cộng 1,29 tỷ EUR và cũng cam kết sẽ cung cấp 1,8 tỷ EUR vào năm 2013.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2013-05
Type: Báo cáo
Extent: 32 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ocn_ger_fast_start_finance.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.