Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48943
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Authors: Hà Hồng Hạnh
Keywords: Báo cáo tài chính
Kiểm toán độc lập
Tài sản cố định
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Abstract: Xác định cá yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ; xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính; đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính từ phía các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_HaHongHanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_HaHongHanh_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 327,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_HaHongHanh_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 211,43 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.