Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48945
Title: Nghiên cứu tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Keywords: Khoáng sản
Tài nguyên khoáng sản
Hoạt động khoáng sản
Tài sản cố định
Abstract: Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý nhà nước về HĐKS trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như bối cảnh trong nước và quốc tế có liên quan thời kỳ tới, đề tài đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp có cơ sở khoa học và phù hợp thực tiễn tăng cường quản lý nhà nước về HĐKS nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường nguồn TNKS, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và cả nước nói chung.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 240tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat_Vi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 764,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat_En.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 727,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin ket luan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 223,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.