Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48950
Title: Phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Hoàng Sĩ Nam
Keywords: Doanh nghiệp thương mại
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ cấu kinh tế
Cải cách hành chính
Doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa
Xúc tiến thương mại
Thủ tục hành chính
Abstract: Phân tích thực trạng phát triển Doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân. Nghiên cứu các định hướng và đề xuất giải pháp chủ yếu phát triển Doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.
Advisor: Nguyễn Thị Bích Loan
Chu Thị Thủy
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 205tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an-full.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat-Vi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 432,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat-En.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 240,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.