Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48955
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorEdited by Kevin A. Baumert, Odile Blanchard-
dc.creatorSilvi Llosa, James Perkaus-
dc.date.issued2002-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48955-
dc.description.abstractCác chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới nghiên cứu để bổ sung Nghị định thư và Công ước khí hậu ở Kyoto, bao gồm các đề xuất nhằm thu hút cả các nước phát triển và đang phát triển trong việc bảo vệ khí hậu.-
dc.format.extent265 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectClimatevi
dc.subjectKhí hậuvi
dc.subjectKyoto Protocolvi
dc.subjectNghị định thư Kyotovi
dc.titleBuilding on the Kyoto Protocol Options for Protecting the Climatevi
dc.title.alternativeXây dựng Nghị định thư Kyoto Các tùy chọn để bảo vệ khí hậuvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • opc_full.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.