Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48970
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorClifford Polycarp, Louise Helen Brown-
dc.creatorXing Fu-Bertaux-
dc.date.issued2013-02-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48970-
dc.description.abstractHạn chế việc nhiệt độ toàn cầu tăng lên 2°C so với mức trước công nghiệp sẽ đòi hỏi hàng tỷ đô la đầu tư mỗi năm để giảm thiểu khí thải nhà kính và chuyển sang con đường phát triển với sự phát thải thấp. Báo cáo này dựa trên kinh nghiệm của 6 quốc gia đang phát triển.-
dc.format.extent68 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectClimatevi
dc.subjectKhí hậuvi
dc.subjectFinancevi
dc.subjectTài chínhvi
dc.subjectIndiavi
dc.subjectẤn Độvi
dc.subjectEnergyvi
dc.subjectNăng lượngvi
dc.titleMobilizing Climate Investment The Role of International Climate Finance in Creating Readiness for Scaled-Up, Low-Carbon Energyvi
dc.title.alternativeHuy động đầu tư cho khí hậu Vai trò của tài chính khí hậu quốc tế trong việc tạo nên năng lượng carbon thấpvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • mobilizing_climate_investment.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.