Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48974
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorMichael Obeiter, Kristin Igusky-
dc.creatorRebecca Gasper-
dc.date.issued2014-01-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48974-
dc.description.abstractTổng thống Obama đã công bố Kế hoạch Khí hậu Quốc gia cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho các nhà máy điện.-
dc.format.extent9 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectClimatevi
dc.subjectKhí hậuvi
dc.subjectUnited Statesvi
dc.subjectHoa Kỳvi
dc.titlePower Sector Opportunities for Reducing Carbon Dioxide Emissions: Minnesotavi
dc.title.alternativeCơ hội cho ngành năng lượng để giảm phát thải carbon dioxide: Minnesotavi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • mn_fact_sheet_final_01_03_14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 581,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.