Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48981
Title: Midwest Manufacturing Snapshot: Energy Use and Efficiency Policies
Other Titles: Khái quát sản xuất tại Trung Tây Hoa Kỳ: Chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả
Authors: James Bradbury, Nate Aden
Amir Nadav, John Cuttica
Keywords: Climate
Khí hậu
United States
Hoa Kỳ
Energy Use
Sử dụng năng lượng
Abstract: Bài viết này trình bày chi tiết dữ liệu sử dụng năng lượng và hoạt động kinh tế sản xuất cùng với các bản tóm tắt chính sách của từng tiểu bang cho 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội chính quyền Trung Tây.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2012-02
Type: Báo cáo
Extent: 56 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • midwest_manufacturing_snapshot.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.