Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48981
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorJames Bradbury, Nate Aden-
dc.creatorAmir Nadav, John Cuttica-
dc.date.issued2012-02-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48981-
dc.description.abstractBài viết này trình bày chi tiết dữ liệu sử dụng năng lượng và hoạt động kinh tế sản xuất cùng với các bản tóm tắt chính sách của từng tiểu bang cho 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội chính quyền Trung Tây.-
dc.format.extent56 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectClimatevi
dc.subjectKhí hậuvi
dc.subjectUnited Statesvi
dc.subjectHoa Kỳvi
dc.subjectEnergy Usevi
dc.subjectSử dụng năng lượngvi
dc.titleMidwest Manufacturing Snapshot: Energy Use and Efficiency Policiesvi
dc.title.alternativeKhái quát sản xuất tại Trung Tây Hoa Kỳ: Chính sách sử dụng năng lượng hiệu quảvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • midwest_manufacturing_snapshot.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.