Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48989
Title: Mapping a Healthier Future How Spatial Analysis Can Guide Pro-Poor Water and Sanitation Planning in Uganda
Other Titles: Lập bản đồ cho một tương lai khỏe mạnh Phân tích không gian, hướng dẫn lập kế hoạch vệ sinh và nước sạch cho người nghèo ở Uganda
Authors: Stephen Adam, Norbert Henninger
Florence Landsberg, Environment
Keywords: Water
Nước
Future
Tương lai
Healthier Future
Tương lai khỏe mạnh
Uganda
Abstract: Báo cáo này trình bày theo dạng bản đồ và phân tích thiết kế để thông báo các chính sách xung quanh các nỗ lực giảm nghèo ở Uganda và để nhằm đạt được các mục tiêu quốc gia năm 2015 về nước uống an toàn và cải thiện vệ sinh.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2009-10
Type: Báo cáo
Extent: 52 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • mapping_a_healthier_future.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.