Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48996
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorGaia Larsen, Florence Daviet-
dc.creatorDaniela Rey-
dc.date.issued2012-02-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48996-
dc.description.abstractVào tháng 6 năm 2011, Cơ quan Tư vấn Khoa học và Kỹ thuật (SBSTA) của UNFCCC đã yêu cầu nộp tài liệu hướng dẫn cho "hệ thống thông tin tự vệ" của REDD +. Cho đến nay, đã có 26 nhóm gửi; Tài liệu này mô tả và tóm tắt những bài nộp đó.-
dc.format.extent32 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectForestsvi
dc.subjectRừngvi
dc.subjectInformation Systemvi
dc.subjectHệ thống thông tinvi
dc.titleMap of SBSTA Submissions: REDD+ Safeguard Information Systemvi
dc.title.alternativeBản đồ các đơn nộp của SBSTA: Hệ thống thông tin bảo vệ REDD +vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • map_of_sbsta_submissions.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 540,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.