Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48999
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorAndrew Aulisi, Jennifer Layke-
dc.creatorSamantha Putt del Pino-
dc.date.issued2004-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48999-
dc.description.abstractĐánh giá quản lý khí thải nhà kính doanh nghiệp (GHG) dựa trên kinh nghiệm của chín tập đoàn lớn từ các thành phần kinh tế khác nhau.-
dc.format.extent39 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectEnergyvi
dc.subjectNăng lượngvi
dc.subjectGreenhouse gasesvi
dc.subjectKhí thải nhà kínhvi
dc.titleNortheast business action to reduce greenhouse gasesvi
dc.title.alternativeHành động kinh doanh ở Đông Bắc nhằm giảm khí thải nhà kínhvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • cne_full.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.