Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49001
Title: Constitutional reform and environmental legislative representation in Uganda - A case study of Butamira forest reserve in Uganda
Other Titles: Cải cách hiến pháp và lập pháp trong lĩnh vực môi trường ở Uganda - Một nghiên cứu tình huống về khu bảo tồn rừng Butamira ở Uganda
Authors: Godber Tumushabe, Arthur Bainomugisha
Keywords: Forests
Rừng
Environmental
Môi trường
Forest reserve
Bảo tồn rừng
Abstract: Đây là một trường hợp nghiên cứu về Khu bảo tồn rừng Butamira ở Uganda, trong đó một thành viên Nghị viện trở thành người tiên phong của những người nông dân trồng cây nghèo khi họ phải đối mặt với sự thù địch từ các quan chức chính phủ và một công ty tư nhân thao túng
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2004-11
Type: Báo cáo
Extent: 40 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • acodelegrep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 626,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.