Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49003
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorSmita Nakhooda, Jon Sohn-
dc.creatorKevin Baumert-
dc.date.issued2005-07-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49003-
dc.description.abstractBài báo cáo điều tra mức độ giới hạn mà các vấn đề biến đổi khí hậu đã được đưa vào các chiến lược hỗ trợ quốc gia của Nhóm Ngân hàng Thế giới đối với cho vay ngành năng lượng và cho vay dự án. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị cải cách để cải thiện các hoạt động của Ngân hàng.-
dc.format.extent12 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectClimatevi
dc.subjectKhí hậuvi
dc.subjectClimate Changevi
dc.subjectBiến đổi khí hậuvi
dc.subjectDevelopment Banksvi
dc.subjectNgân hàng phát triểnvi
dc.subjectMultilateral Development Banksvi
dc.subjectNgân hàng phát triển đa phươngvi
dc.titleMainstreaming Climate Change Considerations at the Multilateral Development Banksvi
dc.title.alternativeCác cân nhắc về biến đổi khí hậu tại các ngân hàng phát triển đa phươngvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • mainstreaming_climate_change.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 111,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.