Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49016
Title: Keeping the Lights on in the State Laboratory
Other Titles: Giữ ánh đèn trong phòng thí nghiệm nhà nước
Authors: Nicholas Bianco, Franz Litz
Keywords: Climate
Khí hậu
United States
Hoa Kỳ
Abstract: Vấn đề này đánh giá ngắn gọn 5 cách tiếp cận để giải thích cho việc cắt giảm tiêu thụ năng lượng của nhà nước và giải quyết vấn đề rò rỉ từ bang này sang bang khác theo chương trình giao dịch và giao dịch liên bang.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2009-10
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • keeping_the_lights_on.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 163,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.