Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49021
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorJon Sohn, Atiyah Curmally-
dc.creatorChristopher Wright-
dc.date.issued2005-6-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49021-
dc.description.abstractBản tóm tắt chính sách này xem xét các hạn chế của các biện pháp MDB để đánh giá và giám sát các tác động môi trường và xã hội của các khoản đầu tư tiểu dự án phát sinh từ việc cho vay của họ thông qua các tổ chức Trung gian Tài chính.-
dc.format.extent20 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectFinancevi
dc.subjectTài chínhvi
dc.subjectEnvironmentalvi
dc.subjectMôi trườngvi
dc.subjectSocialvi
dc.subjectXã hộivi
dc.subjectMultilateral Developmentvi
dc.subjectPhát triển đa phươngvi
dc.titleMultilateral Development Bank Lending through Financial Intermediaries: The Environmental and Social Challengesvi
dc.title.alternativeNgân hàng phát triển đa phương cho vay thông qua trung gian tài chính: Những thách thức về môi trường và xã hộivi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • iffe_mdb_lending.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 265,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.