Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49022
Title: Juice From Concentrate: Reducing Emissions with Concentrating Solar Thermal Power
Other Titles: Sức ép từ sự tập trung: Giảm phát thải với năng lượng nhiệt mặt trời tập trung
Authors: Britt Childs Staley, Jenna Goodward
Clay Rigdon, Andrew MacBride
Keywords: Energy
Năng lượng
Reducing Emissions
Giảm phát thải
Concentrating Solar
Năng lượng mặt trời tập trung
Abstract: Báo cáo này xem xét năng lượng nhiệt mặt trời tập trung (CST), một nguồn năng lượng tái tạo, mang đến cho các nhà đầu tư và nhà đầu tư chính sách tiềm năng đáng kể để giảm lượng khí thải carbon dioxide từ ngành điện.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2009-05
Type: Báo cáo
Extent: 64 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • juice_from_concentrate.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.